Pielęgniarka/ pielęgniarz

Data dodania: 05 czerwiec 2019Ogłoszenie: 18890

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zatrudni od zaraz pielęgniarkę- pielęgniarza w wymiarze 1,0 etatu ( opieka całodobowa ) w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 058/
624 – 95- 91, kom.797993634 lub mailowy z kierownika palcówki s.pawlowski@mopsgdynia.pl.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MOPS.
2) Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest możliwy pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
3) Pani/Pana dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania aktualnej rekrutacji w przypadku jej prowadzenia na stanowiska nieurzędnicze, a w przypadku realizacji procedury konkursowej na stanowiska urzędnicze bądź kierownicze stanowiska urzędnicze - przez okres 2 lat wymagany przepisami prawa, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich zebrania, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi
z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
9) Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
w MOPS w Gdyni.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji”.Cena za darmo
Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Pozostałe
Lokalizacja: Gdynia
Wyświetleń: 332

Najczęściej oglądane:

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
Ogloszenia warszawa lokalnie
© 2012 Gdynialokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.