Pracownik socjalny w Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej

Data dodania: 10 lipiec 2019Ogłoszenie: 20392

Kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do pracy w Centrum.

ZATRUDNIENIE: umowa o pracę 1,0 etatu, od 01.08.2019 r. lub szybciej

A. Na stanowisku pomocniczym, którego dotyczy nabór wykonywane będą m.in. następujące zadania:
• Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością oraz organizowanie tej pomocy przy współudziale innych partnerów społecznych i lokalnych takich jak np. DOPS, SM, Policja, SOK, SG, UM, Sądy, Kuratorzy.
• Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej wraz ze sporządzaniem niezbędnej dokumentacji.
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi działania w zakresie prewencji, interwencji i integracji osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.
• Realizacja procesu deinstytucjonalizacji pomocy osobom bezdomnym poprzez aktywne wykorzystywanie narzędzi pracy socjalnej takich jak: kontrakt socjalny, Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności.
• Uczestnictwo i tworzenie projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie inicjatyw mających na celu wspieranie aktywności i integracji osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.

B. Do naboru może przystąpić osoba z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

I. Wykształcenie:
niezbędne: wyższe
1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
3. dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
dodatkowe: brak

II. Wiedza specjalistyczna
niezbędna:
1. znajomość przepisów:
• ustawy o pomocy społecznej i wszystkich do niej aktów wykonawczych,
• kodeksu postepowania administracyjnego,
• ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Znajomość narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny. Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności) oraz metod i technik pracy z klientem.

dodatkowe: mile widziana znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej.


IV. Predyspozycje osobowościowe
niezbędne: umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność;
dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania z innymi podmiotami.

C. Dokumenty
a) Aktualne CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
b) list motywacyjny/podanie.

D. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr MOPS Gdynia ul. Grabowo 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny CRiIM 2019”
b) Termin złożenia – do 17 lipiec 2019r.
c) Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 797... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 12 )

Cena za darmo
Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Pozostałe
Lokalizacja: Gdynia
Wyświetleń: 299

Najczęściej oglądane:

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
Ogloszenia warszawa lokalnie
© 2012 Gdynialokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.